HELYI HORGÁSZREND

A ZALASZENTGYÖRGYI TÓRA

 

 1. Tilos a horgászat megkezdése a helyi horgászrend ismerete nélkül.

 2. A tavon csak érvényes állami horgászjeggyel és a Hullám Horgász Egyesület által kibocsátott területi engedéllyel szabad horgászni.

 3. A horgászat engedélyezett időtartama nyári időszámítás alatt 04.00 órától 23.00 óráig, téli időszámítás alatt 06.00 órától 20.00 óráig.

 4. Nyári időszámítás tartama alatt megengedett a horgászat a szabadnapok és a munkaszüneti napok előtti éjszaka is, 23.00 órától 4.00 óráig.

 5. Az alkalmazható horgászeszközök: a felnőtt horgász legfeljebb kettő, az ifjúsági és a kedvezményezett horgász legfeljebb egy – egyenként legfeljebb 3-3 horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint 1 darab 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. Gyermek horgász 1 darab 1 horoggal szerelt úszós horgászkészséggel – felügyelet mellett – horgászhat.

 6. A haltelepítéseket követően elrendelt eseti tilalmak betartása minden horgász számára kötelező.

 7. Tilos a vízi és a vízparti növényzet károsítása, kiirtása.

 8. A horgászhely elhagyása – bevetett készség esetén –, illetve annak másra bízása tilos.

 9. A horgászat során keletkezett hulladékot a kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni. A horgászat után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.

 10. A kifogott halat – amennyiben az valamely korlátozással védett – a vízbe kíméletesen és azonnal vissza kell engedni. A halat a vízbe akkor is vissza kell helyezni, ha az a megfogását követően megsérült vagy elpusztult.

 11. Tilos a megfogott halak kínzása. A halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani vagy azonnal meg kell ölni.

 12. Tilos minden olyan halfogó eszköz használata, amely nincs engedélyezve, ideértve a csalizatlan hármashorog használatát is, kivéve a pergető horgászatot.

 13. A méretkorlátozással védett halakat azonnal, a nem védett halakat a horgászhely elhagyásakor a fogási naplóba be kell jegyezni.

 14. A horgász az ellenőrzésre jogosult személy, hatóság (rendőrség, halászati hatóság, halőr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját átadni, illetve haltartó alkalmatossága átvizsgálását biztosítani.

 15. Tilalmi idők (és legkisebb kifogható méretek):

 1. A horgász a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta legfeljebb 5 darabot, de fajonként naponta legfeljebb 3, hetente legfeljebb 5 darabot foghat ki. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból naponta összesen 10 kilogramm fogható ki.
  Az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból pedig naponta összesen 5 kilogrammot foghat ki.

 2. A tóban fürdeni, illetve állatokat fürdetni tilos.

 3. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet.

 4. Sátor a horgászat idejére tó mellett felállítható, ha másokat nem zavar a közlekedésben, illetve a horgászatban.

 5. A tó jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad és nem mozog. Tilos a jégen tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Aki a jégen léket vág köteles azt jól láthatóan megjelölni, illetve a jelölést – a balesetveszély megszűnését követően – eltávolítani. Ifjúsági vagy gyermekhorgász a jégen csak felügyelet mellett tartózkodhat.

 6. A helyi horgászrend be nem tartása fegyelmi eljárást és a területi engedély bevonását vonja maga után.